Gość: Małgorzata Malczak - Kierownik artystyczny baletu.
Wystąpią: Agnieszka Zabrzeska (sopran), Krzysztof Dziurbiel (fortepian)