Monika Płachta

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończyła z wyróżnieniem. Dr sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka. Podczas studiów rozpoczęła współpracę jako akompaniator z Chórem Polskiego Radia i Cappellą Cracoviensis.

Uczestniczyła w kursach H. Rillinga, w prawykonaniu europejskim Credo K. Pendereckiego, w kursach mistrzowskich G. Chmury i licznych przedsięwzięciach artystycznych, w których występowała jako pianista i akompaniator. Kreowała partie w Mszy Uroczystej G. Rossiniego, Carminie Buranie C. Orffa, Die Ziegeunerlieder, Liebes J. Brahmsa i in. Współautorka cyklu Inspiracje, w ramach którego zaprezentowała Tierkreis K. Stockhausena. W 2013 r. nagrała z Polskim Chórem Kameralnym Psalmy Dawida K. Pendereckiego pod batutą J. Łukaszewskiego.

Od 1999 r.związana z Katedrą Chóralistyki jako akompaniator, a od 2004 r. z Chórem Mieszanym Filharmonii Krakowskiej. Od 2008 do 2016 r. pełniła funkcję prodziekana Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie.