Szymon Wyrzykowski

Kształcił się u wybitnych mistrzów batuty: prof. J. Szyrockiego (AM Szczecin), i prof. A. Wita (UMFC Warszawa), u którego odbył też studia doktoranckie.

Prowadzi aktywną działalność koncertową z polskimi chórami i orkiestrami. Jest Dyrektorem Artystycznym i jednym z założycieli Stowarzyszenia Mozart 2003, z którym zorganizował i wykonał ponad sześćdziesiąt koncertów oratoryjnych w Polsce i na Ukrainie. Jest dyrygentem cyklu corocznych prawykonań utworów oratoryjnych młodych kompozytorów polskich. Od 2006 roku jest Dyrektorem Artystycznym Chóru Akademickiego im. prof. Szyrockiego ZUT w Szczecinie, z którym koncertował w Europie i Ameryce Południowej. Pod jego kierunkiem jego zespół zdobywa liczne nagrody na międzynarodowych konkursach.

Wraz z Chaps podjął się nagrania dzieł wszystkich Marka Jasińskiego. Od 2012 roku jest jednym z dyrygentów Międzynarodowej Akademii Chóralnej In terra pax, a od 2014 jej Dyrektorem Artystycznym. Wyróżniony odznaczeniami: Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego. Dyrektor artystyczny Chóru Polskiego Radia.

2017-08-13 20:00:00

Zakochani w Operetce

Podczas spektaklu zabrzmią porywające arie, duety i ensamble ze znanych operetek w wykonaniu znakomitych polskich artystów. Nie zabraknie momentów pełnych humoru, układów tanecznych rodem z Broadwayu i oczywiście wspaniałej muzyki.

Czytaj więcej

Kup bilet na wydarzenie:
Zakochani w Operetce z udziałem Szymon Wyrzykowski Dyrygent


2017-08-14 20:00:00

Świat w hołdzie Janowi Kiepurze

W wieczór poprzedzający rocznicę śmierci patrona festiwalu międzynarodowe grono artystów pragnie uhonorować największymi przebojami z oper i operetek, które m.in. wykonywał Jan Kiepura.

Czytaj więcej

Kup bilet na wydarzenie:
Świat w hołdzie Janowi Kiepurze z udziałem Szymon Wyrzykowski Dyrygent